Valg til Gjern lokalråd 2021

Plakat med kandidater til lokalrådsvalget 2021

Tirsdag d. 16. november afholdes der valg til Gjern lokalråd. Valget foregår i Gjern Kultur- og Idrætscenter - biblioteket.

Læs mere om de ni opstillede kandidater.

 

Vilde blomster på Teglvæksgrunden i Gjern - oktober 2021

”- et natur projekt fremført af lokal FaceBook gruppe ”Natur og Biodiversitet i Gjern og Omegn”, gennemført i samarbejde med Gjern Lokalråd, Silkeborg Bibliotekerne, Gjern Natur og Gjern Skole, med fonds støtte fra Friluftsrådet. I forbindelse med projektet blev der fremstillet et lille inspirationshæfte ”Natur i Haven” med  gode råd og vejledning til selv at skabe et vildt ”natur fristed” i egen have.

Natur i haven forside

Hæftet fås gratis på Gjern Bibliotek, så længe oplaget rækker. Hent elektronisk udgave her

_______________________________________

 

GAU; følg med på gau-aps.dk

Selskabet blev dannet den 21. januar 2016

Referat fra stiftelsesmødet den 21. januar 2016

Vedtægter for GAU ApS

Fra indlæg i Stafetten februar 2016

Kommuneplan 2017-28
_______________________________________

Ny ordning for indsamling af haveaffald

Ordningen, der er frivillig, tilbydes sammenhængende byområder med minimum 350 indbyggere (det er de boliger, der i dag er omfattet af papirindsamlingsordningen).

Der er mulighed for at bestille beholdere på 240 l eller 370/400 l og de koster hhv. 562,50 kr. og 812,50 kr. pr. år. 

Prisen omfatter 8 årlige tømninger og leje af affaldsbeholder. 

Nærmere beskrivelse af ordningen kan ses på Silkeborg Forsyning A/S’ hjemmeside og i det regulativ, der bliver vedtaget den 29. marts 2016. Regulativet vil være at finde på Silkeborg Kommunes hjemmeside den 1. april 2016.

I er meget velkomne til at lægge oplysningen om ordningen ud på jeres hjemmesider eller på anden måde informere kommunens borgere.

Hvis I har spørgsmål til affaldsområdet generelt, så kan jeg kontaktes på tlf. 89 70 15 02 og min kollega Rikke Fuks på 89 70 20 97. I kan også sende en mail til affald@silkeborg.dk

Tilmeld dig haveaffaldsordning
Tilmelding kræver login med NemId eller kundenummer og fakturanummer/målernummer.

Gå til tilmelding

Birgit Thorup Eriksen
Ingeniør
Natur- og Miljø

Silkeborg Kommune
Teknik- og Miljøafdelingen
Søvej 3, 8600 Silkeborg

 

_________________________________________

Borgermøde den 16. marts 2016 i Gjern Skoles gymnastiksal kl. 19.00

Annonce med program

Referat fra borgermøde marts 2016

_________________________________________

GAU ApS. Gjern Almennyttige Udviklingsselskab

Status for anpartstegning: På stiftelsesdagen den 21. januar er der tegnet for 62.000 kr. 
Første tegningsperiode er slut, men du kan altid tegne anparter ved henvendelse til bestyrelsen.

Med borgermødet i Gjern d. 26. september 2015 blev anpartstegningen til GAU startet. Der skal være mindst 50.000 kr for at starte GAU Aps.

Anpartstegningen kom godt fra start, da Sparekassen Kronjylland under borgermødet gav Gjern Lokalråd 25.000 kr. til 50 anparter - og dermed 50 stemmer.

Hvis du aftaler med bestyrelsen for GAU ApS at tegne anparter i GAU, kan du indsætte beløbet på GAU ApS' konto i Sparekassen Kronjylland: 6110 - 0010654734
Anparterne koster 500 kr./stk. og du kan købe ubegrænset antal.


Herunder kan du klikke dig ind på tegningsblanket og informationsflyer om anpartstegning.

Tegnings blanket

Tegnings oplysnings flyer

Bliv klogere på, hvad GAU er ved at læse vedtægterne:

Vedtægtsforslag GAU Aps 06.08.15

___________________________________________________________

Referater og PR:

Referat fra møde i Initiativgrupp en til GAU 6. okt 2015

Referat af møde 10. august 15 i GAU initiativgruppe

Referat af møde i GAU 16. juni 2015

Referat fra møde i GAU 28. 05. 2015

Idéseddel fra borgermøde 30. marts 2015

Møde om Gjern Almennyttige Udviklingsselskab 17. marts 2015

GAU opfølgningsmøde 15 januar 2015

Hvad er Gjern Almennyttige Udviklingsselskab - pressemeddelelse

 

Ansøgninger om tilskud

Ansøgning om støtte til forsøgsprojekter fra MBBL Landdistriktspuljen for 2015

Tilsagnsbrev med betingelser og revisorerklæring

Sparekassen Kronjyllands Gavefond ansøgning 1. juli 2015

Kommunen:

Ansøgning om kommunal medfinansiering GAU

Svar til Gjern Lokalråd januar 2015

Stillingtagen til medfinansiering af Gjern Udviklingsselskab

 

Dokumenter og skemaer

Vedtgtsforslag GAU Aps 06.08.15

Sådan køber du anparter i GAU ApS - vejledning

Tegnings blanket

 

Tegnings oplysnings flyer

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ældre "nyheder":


Flextur

Er et dør til dør tilbud til alle.

  • Kan benyttes fra kl. 6.00 – 24.00 alle ugens dage.

  • Bestilles på Midttrafiks hjemmeside

Du kan læse mere om flextur på Midttrafiks hjemmeside


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Børnehavegrunden - på hjørnet af Skovveejen og Karolinelundsvej

3 parcelhusgrunde eller 6-8 tæt lav almennyttige boliger?

 

Efter møde først i august 2014 med borgmester Steen Vindum og direktør Leif Sønderup samt fra Gjern formanden for Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen og gruppeformand Svend Møller Jensen med støtte af direktør for Silkeborg Boligselskab Lars Hansen, blev der givet os forhåbninger om, at et byggeri af 6 - 8 moderne almennyttige boliger kunne realiseres.

 

Denne forhåbning var dog ren luft! Der var tilsyneladende allerede på mødet "politisk enighed" om at kvoten af almene boliger (vedtaget til 73 enheder pr. år de næste to år) går til Silkeborg Sydby for bla. at finansiere ny Teknisk Skole.

Efter de i Økonomi- og Erhvervsudvalget havde haft en drøftelse om sagen, fik vi den 17. september følgende besked fra Leif Sønderup:

 

På baggrund af en diskussion I ØKE (Økonomi- og Erhvervsudvalget) mandag den 15. september blev jeg bedt om at rette en fornyet henvendelse til Lokalrådet I Gjern.

Beskeden går på, at der ikke ydes kvoter til projektet på den tidligere børnehavegrund og arbejdet med at byggemodne parcelhusgrundene genoptages.

Venlig hilsen

Leif Sønderup
direktør

  

 

I Gjern Lokalråd føler vi os overhørt og nedprioriteret.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Se og hør debatten i Byrådssalen om sagen i her (rul frem til punkt 15):

 

http://www.kommune-tv.dk/ktv/silkeborg/index.php?id=0&idpag=222&lang=dk