Valg til Gjern Lokalråd 2021

Tirsdag d. 16 november kl. 8 - 20 afholdes der valg til Gjern lokalråd i Gjern Kultur- og Idrætscenter - biblioteket.

Læs mere om de ni kandidater her.

Morten Bay

Morten bay

Hejsa. Morten Bay her!
Vi valgte Gjern til for 10 år siden, da vi fik øjerne op for, hvad der var af muligheder her i byen. Hold nu op her er jo alt man skal bruge når man ønsker at etablere familie. Det kan vi TAKKE mange mennesker før os for og det så her med gjort!
I Gjern lokalråd ønsker jeg at sætte fokus på et bredt samarbejde med de forskellige foreninger i Gjern – unge som gamle.
Derudover vil jeg arbejde for bedre og mere sikrer cykelruter til skolen, samt sikker trafik langs Søndergade.

Peter Nymann Eriksen

Peter Nymann Eriksen

Jeg hedder Peter Nymann Eriksen, er gift med Miriam, har 4 børn og har boet i Gjern siden 2005.
For mig er de to vigtigste ting ved Gjern - fællesskab og Natur. Det er det der gør Gjern til noget særligt for mig, og det jeg vil arbejde på at fremme.
Der er ikke mange steder Danmark, hvor by, landskab og natur smelter sammen til en skøn helhed. Jeg mener, at naturen i og omkring Gjern er noget vi skal passe på, bruge rekreativt, formidle om og udvikle til endnu mere mangfoldig natur til glæde for os og turister.
Hvis vi prioriterer og udvikler både Fællesskab og Natur, vil Gjern også i fremtiden være en attraktiv by – også for tilflyttere.

Karen H. C. Glerup-Nielsen

Karen HC Glerup-Nielsen
Jeg er 40 år, enke og bor med mine to børn, hund og høns på Hornvej. Her er både højt til himlen og til loftet. Jeg holder af udsigt og indsigt og er nysgerrig på hvad vi kan skabe sammen.
Jeg ansat i Viborg Kommune hvor jeg arbejder med naturpleje på de private fredninger, udvikling af grønne områder i byerne og udvikling af friluftsliv.
Alle projekter sker i samarbejder med borgerne, myndigheder og entreprenørerne. Fritiden er udeliv, vasketøj og oprydning.

Henrik Gram-Poulsen

Henrik Gram-Poulsen

Jeg hedder Henrik Gram-Poulsen, jeg har et fleksjob, ”da jeg sidder i en el kørestol” jeg arbejder som aktivitets medarbejdere på Fårvang Ældrecenter.
Jeg bor på Højholt i Gjern, med Karina og vi har sammen 2 børn, der er flyttet hjemmefra.
Jeg har haft en spændende periode i lokalrådet, og der har jeg arbejdet for bedre adgangsforhold for ældre og handicappede, og for at byen Gjern bliver en flot by i en flot natur.
Det er de 2 ting som jeg vil fortsætte med.

Vagn Brostrup Jensen

Vagn Brostrup Jensen

Vagn Brostrup Jensen - Jeg har været med i Lokalrådet siden 2009 – én periode som formand.
Jeg prioriterer: At Lokalrådet er Gjerns loyale organ i samarbejdet med Kommunen om planer for byen.
At Lokalrådet kommunikerer åbent og ærligt om det der arbejdes med.
At Kommunen kontakter os tidligt, så der bliver tid til samråd og borgerinddragelse - nærdemokrati!
Tæt samarbejde med GAU om fondsmidler til forbedringer for byen.
Arbejdet med Teglværksgrunden, stier og den bynære natur.
Byggemodning med attraktive grunde nær Spar-bymidten.

Jørgen Krog

Jørgen Krog

Jørgen Krog: Har været med i Lokalrådet fra starten i 2007. Er nuværende kasserer.
Lokalrådet skal servicere borgerne og foreninger overfor kommunen og samtidig være det organ, der bliver tidligst inddraget i alle sager vedr. Gjern, som samarbejdsaftalen med kommunen påpeger.
Og der skal kun være ét lokalråd.
Jeg ønsker mere åben debat om forholdene i lokalsamfundet, gerne i et elektronisk forum.

Claus Møller-Nielsen

Claus Møller-Nielsen

Hej - Jeg hedder Claus Møller-Nielsen og er kandidat til Gjern Lokalråd.
Jeg er 55 år og er gift med Rosita og har 2 børn, Laura og Christian, og vi bor på Falkenkær i Gjern. Jeg arbejder til daglig med salg- og marketing.
Jeg vil arbejde for et bredt samarbejde mellem vores foreninger - for sammen står vi stærkere i forhold til Silkeborg Kommune og andre samarbejdspartnere.
Jeg vil arbejde for, at vi i Gjern-Skannerup holder fokus på vækst i pagt med vores skønne natur.

Frithiof Qvistgaard

Frithiof Qvistgaard

Frithiof Qvistgaard - Gjern - vi lever sammen og hver for sig, i respekt for hinanden.
Vi ønsker en udvikling i byen, hvor børn, unge, de der er i arbejde, de der ikke er og de der har det svært kan være, og være trygge. Der skal være, og være plads til, institutioner, skole, erhvervsliv, handel og boliger. Bygninger skal ikke være ensartede og kedelige, men passe ind i den sammenhæng de bygges i.
Gjern skal være et sted hvor udvikling tager hensyn til mennesker.

Sjanna Evers Spliid

Sjanna Evers Spliid

Sæt kryds nederst på listen, hvis du vil sætte Gjern øverst på dagsordenen!
38 år, jurist og bestyrelsesmedlem i GAU.
Stem på mig for samarbejde ml. institutioner, foreninger, erhvervsliv samt Lokalråd og GAU. En stærk stemme overfor Silkeborg Kommune og bæredygtig byudvikling.
Gjern Lokalråd og GAU skal sammen sikre, at Gjern står stærkt.
Jeg vil arbejde for at skabe kvalitet i vores natur. Den gl. bymidte får ENDELIG et løft.
Bymidten v. SPAR og cykel-løsning igennem Gjern skal også prioriteres.